It's a question of temperature

«I would describe my work a bit like a vintage comic book with lots of half naked people and hidden penises! It’s never too sexy and hopefully funny»,

Alice Moitié.Journalists of the future

Els Domestic Data Streamers són els periodistes del futur. Un col·lectiu d’arquitectes, psicòlegs, dissenyadors i científics convençuts de que el que fa que la informació transcendeixi no és la informació en sí mateixa sinó la manera com l’expliques. Per això el que fan és convertir-la en quelcom més accessible. I més real. L’objectiu? Trencar el monòleg de la informació i apropar la percepció que tots tenim de la realitat a la pròpia realitat. Un dels seus últims projectes és una màquina del temps que et transporta a la teva infància. I podeu llegir-ne més al blog de TheCreativeNet, un site on us expliquem les notícies més bèsties sobre creativitat del món.