Journalists of the future

Els Domestic Data Streamers són els periodistes del futur. Un col·lectiu d’arquitectes, psicòlegs, dissenyadors i científics convençuts de que el que fa que la informació transcendeixi no és la informació en sí mateixa sinó la manera com l’expliques. Per això el que fan és convertir-la en quelcom més accessible. I més real. L’objectiu? Trencar el monòleg de la informació i apropar la percepció que tots tenim de la realitat a la pròpia realitat. Un dels seus últims projectes és una màquina del temps que et transporta a la teva infància. I podeu llegir-ne més al blog de TheCreativeNet, un site on us expliquem les notícies més bèsties sobre creativitat del món.