Messengers of the future

La fotògrafa Anastasia Tsayder encara no havia nascut quan Moscou va allotjar els Jocs Olímpics de 1980. Va ser el darrer gran event a la USSR, amb edificis dissenyats per a un futur optimista, brillant, pròsper.
Vistos 35 anys després, els espais de Summer Olympics tenen una altra lectura; alguns continuen en actiu, altres es van mig abandonar, la majoria es van transformar en una altra cosa. Com el seu país.