New York, New York

Vasco Mouräo = arquitecte i il·lustrador. Va renunciar a aixecar edificis per dibuixar-los, perquè per fer-los has de demanar permís, per dibuixar-los no. Dibuixa cada dia. Blanc i negre. Un boli negre Staedler 0.1 mm, i avall. I ha publicat a The New Yorker, The Washington Post o Wired Us.