Mix it up!


Lauro Samblás agafa fotografies de moda i les modifica. Les pinta i les ratlla. Però no com una crítica. Ell, el que fa és millorar-les. La moda li apassiona des de petit. Diu que d’adolescent tenia les parets de l’habitació empaperades amb retalls de l'i-D o The Face. El seu univers? Multicolor. I els seus referents = Henri Matisse, Richard Hamilton i Andy Warhol.