Take your time


La Jen Collins és il·lustradora. És escocesa però viu a Toronto. Fa poc que ha descobert la ceràmica i des de llavors la utilitza per transformar el seu imaginari en objectes reals. Quan dibuixa diu que és impacient, ho vol tot al moment i acostuma a deixar-ho tot a mitges. Amb la ceràmica és diferent: el procés és llarg, deliberat. I especial.