“Artists are creators, I am a witness"

Raymond Cauchetier, o l'home que va fotografiar la Nouvelle Vague. Té 95 anys i la Galeria James Hymanhasta de Londres li ha fet un homenatge. Per a ell, massa tard. Diu que als fotògrafs que treballaven dins dels sets se'ls pagava com a obrers. I per això va deixar el cinema. L'homenatge -tard o d'hora- és merescudíssim.